Formularz udziału w Klubie Biznesu „SYNERGIA”

Dane firmy

Nazwa
Adres
NIP
Osoba kontaktowa
Stanowisko
Nr telefonu
Adres e-mail


PROGRAM TAK NIE DANE TECHNICZNE
Energia Elektryczna Taryfa Zużycie (MWh/rok) Koniec umowy Obecny sprzedawca energii
B-2x
C-2x
C-1x
Gaz Taryfa Zużycie (MWh/rok) Koniec umowy Obecny sprzedawca gazu
Paliwo Flota Ilość samochodów Zużycie (litrów/miesiąc) Posiadana karta paliwowa
Paliwo Hurt Ilość zbiorników Pojemność zbiorników Zużycie (litrów/miesiąc) Aktualny dostawca
Ubezpieczenia Ubezpieczyciel Data wygaśnięcia polisy
Program LED Typ budynku (biuro, magazyn, hala produkcyjna) Aktualne oświetlenie/ilość opraw