Audyty energetyczne

Warto wiedzieć

   Coraz więcej przedsiębiorstw, samorządów i gospodarstw domowych decyduje się na różnego rodzaju działania zmniejszające energochłonność obiektów. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 250 osób lub z rocznym obrotem przekraczającym 50 milionów euro, mają obowiązek przeprowadzać badanie raz na 4 lata.  Jest natomiast również duża grupa podmiotów, które przeprowadzają audyty jako pierwsze działanie niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych. W efekcie pracy audytów powstają konkretne zalecenia inwestycyjne z oszacowaniem ich skali, kosztów oraz terminów zwrotów.

Czym jest wobec tego ten proces?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

      • to działania, które mają na celu ocenę efektywności energetycznej budynku lub instalacji przemysłowej skutkujące ich analizą techniczno-ekonomiczną;
      • to określenie sposobów osiągnięcia oszczędności nośników energii oraz poinformowanie Przedsiębiorcy jak działania należy podjąć;
      • to materiał  niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji zarówno z funduszy unijnych jak i samorządowych lub państwowych;
      • jest wykonywany przez certyfikowanych audytorów zakończony  dokumentem rekomendującym;
      • w przypadku dużych przedsiębiorstw oprócz pełnej dokumentacji audytowej zostaje przygotowana informacja do Prezesa URE w Warszawie o dopełnieniu obowiązku ustawowego (za niespełnienie wymagań na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna).
       Jeżeli jesteś przedsiębiorcą poszukującym wykonania audytu skontaktuj się z nami.
  Posiadamy odpowiednie doświadczenie, wiedzę, a ilość wykonanych audytów jest gwarancją rzetelnie wykonywanej analizy techniczno-ekonomicznej.