Energia elektryczna

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

Projekt powstał w oparciu o wnikliwą obserwację potrzeb przedsiębiorstw i analizę aktualnej sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem zmieniających się cen energii
i przepisów prawnych.

SABIKAR jest spółką wspierającą przedsiębiorstwa poprzez rozwiązania pozwalające obniżyć koszty funkcjonowania związane z szeroką pojętą gospodarką energią elektryczną.

1. Wsparcie merytoryczne w prawidłowym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy i wynegocjowanie cen za energię czynną gwarantującą optymalizację kosztów w tym obszarze.

2. Optymalizacja parametrów przyłączeniowych i kosztów dystrybucji.

  • Analiza dokumentacyjna faktur rozliczeniowych energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy
  • Analiza aktualnych parametrów sieciowych, min. mocy umownej
  • Ocena techniczno-ekonomiczna obecnych taryf rozliczeniowych energii elektrycznej
  • Ocena występującej mocy biernej i sposobów jej kompensacji
  • Raport i propozycja rozwiązań

3. Ocena efektywności systemów oświetlenia

  • Audyt obiektowy wraz z przygotowaniem projektu oświetlenia DIALux
  • Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia z uwzględnieniem rozwiązań LED
  • Symulacja stopy zwrotu proponowanej inwestycji
  • Współpraca w zakresie uzyskania tzw. białych certyfikatów w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz ich sprzedaży na giełdzie
  • Opracowanie sposobów sfinansowania inwestycji modernizacji oświetlenia

4. Audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw

  • Zgodnie z Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz na podstawie dyrektywy 2012/27/UE termin wykonania audytu to 30.09.2017 r.

5. Monitoring rynku i wsparcie merytoryczne

  • Bieżące konsultacje w zakresie tematów energetycznych

 

Rozpoczynając współpracę z naszą spółką zyskują Państwo dostęp do wspomnianej oferty i możliwość bezpośredniego kontaktu z dedykowanym ekspertem.