Zakup paliwa gazowego

Obniżenie kosztów zakupu gazu ziemnego

Projekt powstał w oparciu o wnikliwą obserwację potrzeb przedsiębiorstw i analizę aktualnej sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem zmieniających się cen gazu i przepisów prawnych.

Po uzyskaniu od Państwa podstawowych danych o średnim rocznym zużyciu gazu w poszczególnych taryfach i analizie tych danych będziemy mogli pomóc w wyborze najlepszego profilu i cen, gwarantujących uzyskanie realnych oszczędności w tym obszarze kosztowym.

Rozpoczynając współpracę z naszą spółką zyskują Państwo:

  • optymalizację kosztów wynikających z zakupu gazu ziemnego;
  • możliwość nabycia surowca na indywidualnie przygotowanych warunkach;
  • wspólny wybór najkorzystniejszej taryfy w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie i zużycie gazu;
  • gwarancję optymalnej ceny i wygodnego sposobu rozliczeń;
  • udział w konferencjach profilowych dotyczących optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach organizowanych przez naszą Spółkę w oparciu o fachowców branżowych